Nyheter

Vad kostar det att ha kamerabevakning?

Både nystartade enmansföretag och stora företagskoncerner kan använda sig av kamerabevakning för att skapa extra säkerhet. Kostnaden varierar kraftigt – främst beroende på vilka funktioner och säkerhetsnivåer som eftersträvas.

Billigast – Kamerabevakning med egen utrustning

Det billigaste alternativet är att köpa en enkel webkamera som kan kopplas upp på företagets WiFi. Via en tillhörande app kan företagaren alltid se vad kameran filmar. Till vissa finns även rörelsedetektorer. Skulle något röra sig i dess synfält kommer mobilen att ringa för att påkalla uppmärksamhet. I appen syns vad som hänt och företagen kan agera utifrån det. Via molntjänster går det även att se sparat material någon dag tillbaka i tiden.

  • Kostnad: Under tusenlappen för kamera. Önskas kameran placeras på en plats där det inte finns WiFi behöver en modell väljas som har SIM-kort. Det tillkommer då några tior i månaden för att SIM-kortet ska kunna sända information över internet.
  • Passar för: Egen kamerabevakning passar framförallt för det mindre företaget som inte har något värdefullt i sina lokaler. Skulle inbrott ske kommer företagaren att se detta i sin app och kan ringa polis. Det handlar därmed om att begränsa skadegörelse som kan uppstå.

Säkrast – Kamerabevakning kopplad till larmoperatör

Ska kamerabevakning användas för att uppnå maximal säkerhet bör enheterna vara kopplade till ett företagslarm med koppling till en larmcentral. Dessa larm beställs hos de större larmbolagen i Sverige.

När larmdelarna ska monteras kommer en montör till företaget och ser över lokalerna, dess läge osv. Utifrån det kommer ett paketförslag presenteras så att komplett säkerhet uppnås. Skulle rörelsedetektor, eller andra detektorer, utlösas kommer larmet direkt gå till larmcentralen. Dessa ser, via företagets kameror, vad som skett och skickar direkt väktare. Om de anser att polis, brandkår eller ambulans behöver skickas till platser sker även den kontakten.

Med bevakning, kopplad till ett larmbolag, skapas alltså betydligt större säkerhet. Detta genom att operatörerna agerar inom en minut, ser allt på video och har erfarenhet av liknande situationer. Dessutom prioriteras väktarna att skickas till dessa larm. Om polisen tillkallas har de alltid en prioriteringsordning vilket kan göra att de dröjer.

  • Kostnad: Kamerabevakning till företag är ofta enbart en del av ett större paket av säkerhetsprodukter som ingår i företagslarmet. Men från ett par hundra kronor per månad till ett par tusen är rimlig summa att räkna med.
  • Passar för: Företag som prioriterar säkerhet bör välja detta alternativ. Att ha en operatör som ser och agerar direkt är tryggast.