Nyheter

Vad är en ASP Batong?

Med en ASP batong så menar man att det är en batong som är tillverkad av företaget ASP ( Armament System & Procedures). Det här är ett av världens absolut ledande företag då det handlar om att förse olika branscher med de tillbehör som hör just det yrket till. I Sverige då exempelvis använder poliser, militärer och fängelsepersonal sig av just en ASP-Batong. Denna ASP-Batong innebär att den är expanderbar och alltså är den typ av batonger som är vanligast inom polisväsendet i Sverige.

Hur man sedan använder denna ASP-batong beror på situationen som man som polis ställs inför – de fungerar nämligen utmärkt att använda vid både demonstrationer och andra konfrontationer där amn med våld måste avhysa männiksor på något sätt. Ett slag med en ASP batong ger nämligen exakt den effekt som den svenska polisen vill ha då det handlar om dessa lägen – man sätter dels den våldsamma personen ur spel och dels så får man även andra att backa undan.

En ASP-batong är alltså absolut nödvändig i den utrustning som polisen har och denna batong är även väldigt smidig att bära med sig då man exempelvis patrullerar. Detta då en ASP-batong är expanderbar och alltså således lätt att bära i ett hölster och genom ett snabbt klick sedan – vid behov – kan fällas ut och nå sin fulla längd och potential. För att få använda dig av en ASP-batong så krävs det dock att du har utbildning och kan visa en licens för denna. Du som privatsperson kan alltså inte knalla omkring på stan och hota folk med din nyköpta ASP-batong – detta är nämligen olagligt och kan ge både böter och fängelse.

En ASP-batong är nämligen ingen leksak utan det krävs verkligen att man vet vad man gör då man ska använda denna typ av batong. Ett felaktigt slag kan nämligen innebära döden för den som träffas och därför räknas ASP-batonger – och andra batonger också för den delen – in under knivlagen och detta ska vi vara väldigt tacksamma för.

Hur många länder använder sig av en ASP-Batong inom sin polis?

I nuläget är det så många som sextio länder som upptäckt fördelarna med att utrusta sin polis och sin militär en ASP-batong och fler står på tur. Detta då en ASP-batong faktiskt visat sig vara överlägset som alternativ jämfört med övriga batongsorter som finns tillgängliga på marknaden. Den gör sitt jobb utan att, så att säga, göra för mycket. Det vill säga – en ASP-batong ger skada som sätter personen ur spel men inte så pass stor skada att det för med sig en fara för personens liv. Detta gäller så klart om man träffar där man ska och inte slår mot huvud, hjärta eller exempelvis mjälten – sådana träffar med en ASP-batong medför livsfara och detta oavsett vem som nu än utdelar slaget. Det är därför som man, som sagt, alltså måste ha en utbildning och en licens för att få hantera en ASP-batong. Den är helt enkelt för farlig för civila att leka med.