Nyheter

Utbildning – för barnens framtid

Undervisning är en lärares skicklighet, och utbildning är en elevs skicklighet. Våra barn och deras framtid står på spel. I många länder värdesätts utbildning, det är en investering för vår framtid, och jag misstänker att vi om några årtionden kommer att betrakta detta som en investering. Vi investerar i framtiden, i våra barns utbildningsframtid, och inte bara för våra barns bästa.

USA är ett av de rikaste länderna i världen. Men i några av de fattigare nationerna i världen har vi svårt att utbilda våra barn. Det finns en enorm klyfta mellan rika och fattiga länder när det gäller utbildningens kvalitet. Vi måste rätta till denna klyfta. Utbildning bidrar i hög grad till ett lands ekonomiska tillväxt. Det bidrar till att skapa en kvalificerad och högutbildad arbetskraft som tillhandahåller produkter och tjänster som underblåser de utvecklade ländernas ekonomier. Eftersom det är ett grundläggande mänskligt behov måste vi se till att alla barn har tillgång till samma kvalitet på utbildningen så att de kan konkurrera och vara produktiva samhällsmedlemmar. Vi kan bara gå så långt när det gäller att förbättra utbildningen när det gäller världens fattigaste nationer, eftersom mycket av insatserna måste komma utifrån.

Det pågår för närvarande ett krig i vår nation mot dålig utbildning. Dålig utbildning är den främsta orsaken till kriget i Irak. Och vi har sett regeringens roll och krigen mot narkotika, terrorism och vapen i den senaste tidens oroligheter i Afghanistan. Under de senaste åren, eftersom den ekonomiska krisen har nått aldrig tidigare skådade nivåer, har USA inlett många initiativ för att stimulera ekonomin.

Läroplanen

I större delen av den utvecklade världen, inklusive större delen av Europa, är läroplanen för grund- och gymnasieutbildning utformad för att vara universell och förenlig. Så är inte fallet i Förenta staterna. När vi utformar utbildningsstandarder för våra barn försöker vi följa FN:s utbildningsstandarder, samtidigt som vi skapar nya, olika standarder för vårt eget skolsystem. Med andra ord använder vi oss av standardiserade tester för att mäta våra elevers prestationer inom olika områden, inklusive matematik, läsning och naturvetenskap. Tyvärr leder standardiserade tester inte till större förståelse för studenterna. Man skulle kunna tro att detta problem skulle kunna lösas genom att använda mer student kreativitet och mindre beroende av provresultat.

När man jämför olika länders utbildningssystem med de gamla sätten att göra saker, den uppenbara fokus för  undervisningsprinciper är på multiplikation tabeller, i motsats till de äldre, mer kreativa metoder för undervisning våra barn. En viktig punkt med den gemensamma kärnan är att det inte är den nationella läroplanen. Det är inte på uppdrag av de statliga regeringarna, eller av någon nationell utbildningsnormer. Med så mycket pengar som behövs för utbildning, och så mycket som står på spel, måste debatten om vårt utbildningssystem bekämpas till, även om resultatet är utbildning på nationell nivå.

Besök denna sida cgcarkitekter.se om näringslivet.