Nyheter

Tolka Tarotkort

För att kunna skriva en riktigt utförlig förklaring av vad tarotkort är och hur de kan användas i syfte att se framtiden, skulle man behöva skriva en hel romansamling eller kanske rent av ett uppslagsverk. Det finns de som forskat i tarotkort och som lagt ner många år på att härleda dessa kort och än fler har suttit vakna om nätter och dagar för att hitta bättre sätt att tolka de kort som finns. När man vill börja få en uppfattning om vad tarot är för någonting kan man dock förenkla det hela något och det finns ingen intention för denna artikel om att helt och hållet redogöra för allt om tarot. Istället kan det ses som en början till en enklare genomgång av vad tarot är för någonting och hur korten kan tolkas.

Dock bör läsaren minnas att det finns en hel del inom tarot som inte är entydigt. Nästan allting går att se ur flera perspektiv och därmed kommer vi att hålla detta ganska enkelt och rakt. Skulle du som läsare ha intresse och vilja sätta dig in djupare i tarot, kan du hitta en mängd olika kurser och utbildningar som ger mer av information och möjlighet till frågeställning.

De olika sviterna i Tarot

När man tittar på vanliga kortlekar är det fyra olika sviter, eller färger, man har att välja bland. Spader, hjärter, klöver och ruter. Dessutom finns i allmänhet också jokrar även om dessa inte räknas till det kortantal man brukar nämna när det är fråga om sådana kort. En kortlek om 52 kort är alltså leken utan jokrar. De sviter som finns i dessa kortlekar skiljer sig från de man har vid tarot. När man skall lägga tarot är det istället svärd, stavar, bägare och mynt. I vissa tarotkortlekar har man bytt ut mynt till pentagram vilket kan vara bra att känna till om man inte redan visste om detta. Varje svit har sin egen personlighet och sina egenskaper. Dessa kan man ha nytta av att känna till när man skall förstå vad korten betyder.

Sviterna är indelade i element, genus, färg och vad de symboliserar. Om vi skulle titta på stavar är dessa kategoriserade
• Eld
• Maskulin
• Röd
• Handling

Är man intresserad av färgteori ser man snabbt att rött har dessa egenskaper och att färgen enligt många har en koppling till rot chakrat. Hur mycket av dessa tankar man vill bära med sig när man jobbar med tarot är helt och hållet ett val var och en får göra.

Tolka Tarotkort

När man skall tolka vad tarotkort betyder och förstå mer av tarot, kan det vara bra att känna till lite information om de olika korten. Detta kan hjälpa den som lägger tarot att hitta kopplingen och förstå vad det är för typ av svar man har framför sig. Samtidigt går det inte att utläsa något konkret svar enbart utifrån de tekniska fakta som du nu sett om hur en svit kan tydas. För att man skall kunna se svaret som en helhet och för att kunna nå den väv som korten spunnit, använder många sig av intuition och där hittar vad som stämmer och inte. Det kan tyckas diffust att använda sig av intuitionen när man lägger tarot, men det är också en av de egenskaper man behöver jobba intensivt med för att komma vidare i frågor som rör medialitet och tarot. Dessa två behöver för övrigt inte höra samman på så sätt att den som lägger tarot måste ha utbildning i medialitet, men ofta kan det vara till hjälp att jobba som medium eller att i vilket fall ha en talang för detta. Många som har blivit uppmärksammats för hur rätt de når med tarot, jobbar som medium och har bollplank på andra sidan som de kan konferera med för att göra en bra tolkning.

Om du vill jobba vidare med tarot och hitta kurser du kan gå för detta, kan du finna en hel del information via nätet.