Nyheter

När man arbetar tillsammans eller är medlemmar i samma organisation, som exempelvis ett företag eller ett förbund så kommer man förr eller senare att hamna på en konferens. Kanske är det till och med så att man själv vid ett tillfälle behöver arrangera en konferens. I så fall finns det mycket att tänka på, och om man nu bara har lite på känn vad det är man som arrangör vill förmedla så är det inget fel i att söka konsultation när det gäller detta ämne. Söker man exempelvis så kan man få en mängd uppslag och tankar om hur man på bästa sätt organiserar för att sammankomsten ska bli optimal för alla inblandade.

Etablerade företag och organisationer har inte sällan ganska tydliga rutiner för just konferenser. En del organisationer har till och med egna konferenslokaler och kursgårdar där generationer av människor har utbildats och umgåtts. Fördelarna med detta är många, dels behöver man inte planera alla sammankomster i detalj varje gång det är dags, något som sparar både tid och pengar, dels ger det en känsla av kontinuitet som är värdefull både för arrangör och deltagare.

Lite beroende på antal deltagare och storleken på företaget eller organisationen som anordnar konferensen så kan onekligen logistik och ekonomi bli frågor som kan ställa till det för alla inblandade. Var ska man lägga tyngdpunkten? Hur ska man göra med saker som mat och förfriskningar? Ska det förekomma någon form av underhållning? Hur ska detta ske i så fall? Vad får det kosta? Alla dessa frågor kan skapa otrivsel och förvirring och därför är det viktigt att man på ett tidigt stadium vet vad det är man är ute efter.

Rätt material, rätt föreläsare, lämpliga tidsramar för nytta såväl som nöje, detta och mycket mer är aspekter som man med fördel bör sätta sig in i.

Nyheter

Jag har hunnit med en och annan konferens sedan jag började mitt arbete hos kommunen som informatör. Redan den första veckan deltog jag vid min första konferens som handlade om bemötande av media. En mycket spännande konferens för mig som i grunden är utbildad journalist. Det är mycket som förändras när man står på andra sidan spelplanen. Information som jag som journalist hade krävt att få ut fick jag vid denna konferens lära mig att värna om utifrån sekretesslagen.

Det är två olika världar beroende på vilket lag man spelar för. Min förståelse för verkligheten har förändrats och samtidigt har min förståelse för information ändrats i grunden. I nästa vecka hålls ännu en konferens, denna gång i medborgerligt inflytande, något som jag verkligen brinner för.

möte på konferensSom en del av kommunen är det viktigt att arbeta för folket, inte emot folket, vilket jag tror att denna konferens kommer att belysa. Stora förväntningar har jag på en konferens av detta slag och som jag förstår det är det en förväntansfull stämning hos samtliga här på kommunen. Det är en spännande tid vi lever i och en tid som jag skulle vilja säga går mot mer sann demokrati.

Det är i varje fall mina förväntningar på mitt arbete och denna konferens. Jag har förberett mig med en bunt åsikter som inkommit till kommunen under det senaste halvåret och hoppas att denna konferens kommer att få ge plats för konkreta diskussioner för kommunens framtida arbete. Här finns mer info om konferenser