Nyheter

Näringsgrenarna i ekonomin och industri

Industrisektorn kallas ofta ryggraden i varje nations ekonomi. Bygg-, tillverknings- och gruvindustrin i synnerhet ger arbetstillfällen för den lokala arbetskraften och de skatteintäkter den genererar hjälper till att finansiera skolor, sociala program och andra statliga infrastrukturprojekt. Trots storleken på sektorn, många industrier underpresterar eller kämpar, med många jätteföretag stänga eller flytta offshore på grund av dåliga ekonomiska förhållanden, trots sina enorma industriella imperier. Även en lågkonjunktur kan snabbt vända som konsumenterna leta efter fynd produkter till låga priser. Följande guide belyser de breda områdena i industrisektorn och hur det kan hjälpa ditt företag att överleva och frodas under svåra tider.

Eftersom detta är en översikt över industrisektorer hör inte alla branscher in på dessa fyra områden. Men i den här artikeln kommer vi att fokusera på de fyra viktigaste områdena som de flesta företag verkar inom. Industrisektorerna omfattar i detta sammanhang den tunga tillverkningssektorn, som omfattar biltillverkare och metallproducenter, bygg-, elektronik-, möbelaffärer, kläder och textilier, livsmedels- och dryckesindustrin samt trä-, pappers- och icke-järnmetalltillverkning.

Industrisektorn

Byggbranschen  har traditionellt varit ryggraden i en ekonomi. Industrisektorn, som utgör huvuddelen av byggsektorn, utgör den största delen av dess produktion. Även om det inte finns någon garanti för att byggandet kommer att fortsätta att skapa arbetstillfällen under svåra ekonomiska tider, kommer det att fortsätta att vara en viktig del av ekonomins grund. Som med andra sektorer, är byggbranschen står inför en boom cykel som överinvesteringar i bostäder har resulterat i en ”kompetenslucka” som byggbranschen och andra delar av ekonomin kämpar för att fylla. Byggjobb inom industrisektorn finns i olika kompetens- och arbetskategorier. Yrkeskoder tilldelas vanligtvis sektorer efter branschsektor beroende på den verksamhet de utför, och yrkestitlarna kan återspegla den faktiska yrkeskoden. Tung konstruktion fokuserar på att bygga bostäder och kommersiella byggnader, medan medelstora konstruktion omfattar kontors- och bostadsbyggande, med byggnadsunderhåll och kommersiellt kök och mekaniska kontorsutrymmen.

Elbyggnadsindustrin arbetar med elektriska och relaterade byggindustriprocesser, tillsammans med sammanlänkningar mellan de olika byggindustrierna. Allmänna byggindustrier omfattar underhåll av vägar, broar, byggnader, andra strukturer och anläggningsarbeten för icke-industriellt byggande såsom parker och lekplatser. Bilindustrin har också ett stort antal arbetstillfällen. Världens största biltillverkare, General Motors, har alltid haft en stark närvaro i landet, med sina anläggningar i Detroit och Mexiko. Eftersom så många bilar har blivit mer bränsleeffektiva under de senaste åren har GM kämpat för att hålla jämna steg med efterfrågan och gå bortom sin kärnverksamhet att producera bilar.

På samma sätt har byggbranschen sin egen vinkling. Dessa branscher inkluderar bostadsbyggande och renovering, kommersiell konstruktion och industriellt byggande. De flesta projekt som genomförs av homebuilders används för att antingen uppföra nya hus eller bygga om äldre. Den allmänna byggbranschen arbetar med reparation, uppgradering och ombyggnad av fastigheter, inklusive infrastruktur. Detta omfattar stora tjänster för skolor, militärbaser, flygplatser och andra anläggningsarbeten.

Sedan har vi detaljhandeln, som omfattar sådana branscher som restauranger, butiker, banker och butiker. Det är mycket svårt att hitta människor som arbetar i dessa företag. De är vanligtvis en del av en industrisektor. Turistnäringen sektorn består av hotell, resorts, flygbolag, kryssningsrederier, etc. Detta inkluderar fritidsdestinationer, som stränder, golfbanor, etc.

Denna sektor omfattar tjänstesektorn, som omfattar hälso- och sjukvård, transport, kommunikation m.m.

Besök denna sida industrinaring.se om industri.