Helsingborg

Företag Helsingborg

Företag Helsingborg är ett ämne som sträcker sig över en mängd olika branscher och sektorer i Helsingborgsregionen. Helsingborg har upplevt en stadig tillväxt när det gäller antalet företag och näringslivsutveckling, vilket har lett till en diversifierad och välmående ekonomi. Som en viktig del av Skånes ekonomiska centrum erbjuder Helsingborg en mängd möjligheter för företag och entreprenörer inom industrin, handel, och tjänstesektorn.

I Helsingborg finns över 15 000 företag och små och medelstora företag utgör den största delen av näringslivet.
I Helsingborg finns över 15 000 företag och små och medelstora företag utgör den största delen av näringslivet.

Staden har även ett blomstrande kulturliv och evenemangsområde som bidrar till attraktiviteten för både företag och invånare. Företagen i staden uppdelas i olika branscher, såsom bil, båt och motor, butiker och shopping, bygg och byggmaterial, ekonomi och juridik, företagstjänster, hus och hem, hälsovård, och IT, media och elektronik. Det finns även många offentliga sektorns organisationer som arbetar för att stödja och utveckla det lokala näringslivet.

I Helsingborg finns över 15 000 företag och små och medelstora företag utgör den största delen av näringslivet. Dessa företag i alla storlekar och inom alla branscher bidrar till att förvandla Helsingborg till en alltmer dynamisk och välmående plats för affärsverksamhet. Staden erbjuder också ett brett utbud av service, rådgivning, och information till företagare som vill starta, driva, och etablera företag i Helsingborg.

Helsingborg: En Stad för Företag

Helsingborg är en dynamisk stad i södra Sverige, belägen vid Öresunds kust och är en del av Öresundsregionen. Helsingborgs stad har gjort betydande ansträngningar för att skapa en gynnsam miljö för företagande och för att attrahera investeringar. Staden har ett starkt näringsliv med omkring 14 700 företag, varav nära 3 000 är belägna i företagsområdena kring Helsingborgs tätort. Dessa företag är viktiga motorer för samhällsekonomin och skapar affärer och arbetstillfällen.

Helsingborg är en dynamisk stad i södra Sverige, belägen vid Öresunds kust och är en del av Öresundsregionen.
Helsingborg är en dynamisk stad i södra Sverige, belägen vid Öresunds kust och är en del av Öresundsregionen.

För att stödja företag erbjuder Helsingborgs stad rådgivning för både små och medelstora företag. Denna service är kostnadsfri och oberoende där företag kan få omfattande rådgivning av experter. Rådgivningen täcker hela verksamheten, identifierar besparingsmöjligheter och hjälper företag att ta steg i rätt riktning för en klimathållbar utveckling.

Invånarna i Helsingborg är en viktig resurs för stadens näringsliv. Stadens strategiska placering i Öresundsregionen gör den lättillgänglig för både svenskar och danskar, vilket skapar förutsättningar för korsbefruktning av idéer och affärsmöjligheter. Staden är också en del av ett större europeiskt samarbete för att bli klimatneutrala senast år 2030.

Helsingborg har även en rad nätverk och organisationer som samarbetar för att främja företagande och innovation i regionen. Dessa organisationer erbjuder möjligheter för företag att samarbeta, dela idéer och få tillgång till expertis och resurser.

Sammanfattningsvis uppvisar Helsingborg stad en målmedveten satsning för att göra staden till en idealisk plats för företagande. Den kombinerar resurserna av en växande ekonomi, engagerade invånare och ett välutbildat arbetskraft tillsammans med ett allt starkare fokus på klimatneutralitet och hållbar utveckling.

Översikt över Näringslivet

Näringslivet i Helsingborg är både mångsidigt och dynamiskt och präglas av en lång tradition av företagande och innovation. Staden är den största efter Köpenhamn och Malmö i den snabbväxande Öresundsregionen 1. Helsingborgs breda näringsliv öppnar möjligheter för affärer och tillväxt, och företagsklimatet anses bland de bästa i Sverige 2.

I Helsingborg hittar man en mångfald av branscher, bland annat bil-, båt- och motorbranschen, butiker och shopping, byggmaterial, ekonomi och juridik, företagstjänster, hus och hem, hälsovård och skönhet samt jobb och utbildning 3. Staden har även en stark närvaro av industri- och transportföretag, IT-, media- och elektronikföretag samt kultur-, nöje- och evenemangsorganisationer 4.

Många av Helsingborgs företag är småföretag, med 94% av företagen i näringslivet med färre än 50 anställda 5. De allra flesta företag har färre än tio anställda, vilket utgör grunden för stadens företagsamhet och entreprenörskap 6. Under 2020 startades 1 131 nya företag i Helsingborg 7, vilket visar på en aktiv och växande näringslivsmiljö.

Helsingborgs näringslivsprogram för 2020-2023 har som mål att skapa Sveriges bästa företagsklimat 8. Staden arbetar aktivt för att uppmuntra innovation och tillväxt och ser det befintliga näringslivet som dess största tillgång. Genom att erbjuda en varierad mix av branscher och företag, är Helsingborg en attraktiv plats för både nya och etablerade företagare.

Footnotes

  1. https://foretagare.helsingborg.se/naringslivet-i-helsingborg/naringslivsfakta-helsingborg/
  2. https://foretagare.helsingborg.se/naringslivet-i-helsingborg/
  3. https://helsingborgforetag.se/
  4. https://helsingborgforetag.se/
  5. https://www.foretagarna.se/globalassets/media/rapporter/foretagarfakta-2022-25-mars/helsingborg.pdf
  6. https://www.foretagarna.se/globalassets/media/rapporter/foretagarfakta-2022-25-mars/helsingborg.pdf
  7. https://www.foretagarna.se/globalassets/media/rapporter/foretagarfakta-2022-25-mars/helsingborg.pdf
  8. https://media.helsingborg.se/uploads/networks/1/sites/2/2020/06/naringslivsprogram-2020_2023.pdf

Betydande Företag i Helsingborg

I Helsingborg finns det många framstående företag som bidrar till stadens ekonomiska tillväxt och utveckling. Här är några av de mest kända och betydelsefulla företagen som har verksamhet i staden.

ICA är en av de ledande aktörerna inom dagligvaruhandeln i Sverige. Med ett brett sortiment av färskvaror, livsmedel och andra produkter är ICA en viktig del av Helsingborgs näringsliv. I staden finns både ICA Maxi och flera ICA-butiker som bl.a. erbjuder lokalanpassade sortiment och specialiserade produkter.

Nowaste Logistics är en annan viktig aktör i Helsingborgs näringsliv. Företaget erbjuder logistiklösningar för både små och stora företag, och har en stark lokal närvaro i Helsingborg. De erbjuder även tjänster inom tredjepartslogistik, lagerhållning och distribution, vilket gör dem till en nyckelaktör inom logistikbranschen i staden.

IKEA är ett globalt erkänt företag, och deras varuhus i Helsingborg är en betydande del av företagets verksamhet i Sverige. IKEA i Helsingborg erbjuder ett brett utbud av möbler, heminredningsprodukter och mycket mer, vilket skapar arbetstillfällen och bidrar till stadens ekonomi. IKEA står också för hållbara och designade produkter till förmånliga priser.

FAST är ett framgångsrikt IT-företag som erbjuder affärskritiska systemlösningar och rådgivning till företag, organisationer och offentlig sektor. Med deras högteknologiska tjänster och expertis inom IT-branschen är FAST en viktig del av Helsingborgs näringsliv och teknologiska framsteg.

Sammanfattningsvis är dessa företag några av de mest betydelsefulla aktörerna i Helsingborgs företagslandskap. Genom deras verksamhetsområden och engagemang inom olika branscher bidrar de till stadens ekonomiska tillväxt, sysselsättning och övergripande framgång. Näringslivet i Helsingborg är brett och varierat, och dessa företag är några av de mest framstående exemplen på detta.

Företagens Inflytande

Företag i Helsingborg har en betydande inverkan på staden och dess utveckling. Genom samarbete och innovation arbetar många av dessa företag för att skapa en hållbar och framgångsrik framtid för Helsingborg.

En av de mest kända och inflytelserika företagen inom staden är NoWaste, en organisation som arbetar för att minimera avfallet inom företagssektorn. De strävar efter att skapa en förändring i hur företag hanterar sitt avfall och uppmuntrar till en mer hållbar affärspraxis.

Företag i Helsingborg är också engagerade i att skydda och förbättra stadens mark och miljö. Genom att överväga deras inverkan på marken och planera projekt som värnar om naturen och den biologiska mångfalden, kan företagen bidra till ett mer hållbart samhälle för invånare och andra företag.

Ambitionen hos många av dessa företag är att skapa ett gynnsamt affärs- och investeringsklimat i Helsingborg. Detta uppnås genom att erbjuda konkurrenskraftiga företagstjänster, kvalificerade yrkesutövare och en stark infrastruktur som underlättar tillväxt och utveckling. Exempelvis arbetar Företagarna Helsingborg för att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att växa och frodas i staden.

Genom att sätta hållbarhet, innovation och utveckling i centrum, har Helsingborgs företag en stor potential att fortsätta att påverka staden på ett positivt sätt. Detta inflytande kommer att främja välstånd, tillväxt och en exklusiv stadskultur som kan gynna alla som bor och verkar i Helsingborg.

Företagsutveckling

Helsingborgs näringsliv erbjuder många möjligheter för företag att frodas och växa. Staden är en del av den snabbväxande Öresundsregionen och ligger nära både Malmö och Köpenhamn i Danmark. Med sin strategiska placering och tillgång till ett brett nätverk av samarbetspartners är Helsingborg en attraktiv plats för företagande.

Ett av initiativen som stöder företagsutveckling i Helsingborg är hbg frukost, ett regelbundet event som ger företagare möjligheten att nätverka och utbyta erfarenheter över en gemensam frukost. Dessa mötesplatser bidrar till att stärka samarbetet mellan företag och skapar en positiv atmosfär för näringslivet i regionen.

För att ytterligare stärka näringslivet i Helsingborg samarbetar staden med organisationer som Företagarna, som erbjuder rådgivning, information om mark och lokaler samt mötesplatser. Deras samlade resurser gör att företag får den hjälp och vägledning de behöver för att starta och driva verksamhet i staden.

I Helsingborg finns även flera kontors- och företagsområden som är utformade för att underlätta företagande och skapa en attraktiv miljö för företag att etablera sig. Genom att erbjuda moderna lokaler och infrastruktur samt stödja utvecklingen av ny teknik skapas en dynamisk och konkurrenskraftig plats för företag att verka och växa i.

Helsingborg erbjuder även många möjligheter för arbetsmarknadsintegration och kompetensutveckling, vilket är viktigt för att företag ska kunna hitta rätt medarbetare och behålla deras kompetens. Ett exempel på detta är Sandson AB, som med sina karriärutvecklingsprogram hjälper företag och individer i både Malmö, Lund, Helsingborg och Göteborg att nå sin fulla potential.

Sammanfattningsvis är Helsingborg med sitt starka näringsliv och engagemang för företagsutveckling en bland det bästa i landet för företag att etablera sig, verka och växa i. Genom strategiska samarbeten, nätverkande och fokus på kompetensutveckling skapas förutsättningar för företagen att fortsätta vara framgångsrika och bidra till stadens och regionens utveckling.

Mark och Lokaler

I Helsingborg finns det många möjligheter för företag att hitta lämpliga mark och lokaler för att etablera sina verksamheter. Företag kan välja mellan en mängd olika företagsområden inom staden och regionen, inklusive Ängelholm, Landskrona och hela Skåne län. Dessa områden erbjuder inte bara mark och lokaler, utan även en stark infrastruktur och stöd från kommunen för att driva och växa verksamheten.

För att underlätta för företag att hitta lediga markytor och lokaler erbjuder företagare Helsingborg en hitta ledig mark tjänst som ger en enkel överblick över både stadens och privata markytor som är tillgängliga för försäljning. Detta verktyg kan även hjälpa företagare att söka efter alternativa platser för att etablera sin verksamhet i Helsingborg.

När det gäller att hitta lediga lokaler i Helsingborg och närliggande områden som Ängelholm, Landskrona och resten av Skåne län, är Familjen Helsingborg en bra resurs. De samlar regionens alla möjligheter i en enda sökfunktion, vilket gör det enkelt att utforska tillgängliga alternativ baserat på företagets behov och önskemål.

Det är viktigt att notera att vid etablering av verksamhet i Helsingborg och dess omgivande kommuner kan det vara nödvändigt att ansöka om bygglov. Information om detta finns tillgänglig via Företagare Helsingborg samt respektive kommuns hemsida.

Sammanfattningsvis erbjuder Helsingborg och dess omgivande kommuner som Ängelholm, Landskrona och resten av Skåne län många möjligheter för företag att hitta lämpliga mark och lokaler, oavsett om det gäller stora företagsområden eller mindre lokaler där verksamheten kan växa och expandera. Med hjälp och stöd från både stadens och regionens resurser kommer företagen att kunna etablera sig och nå framgång i denna dynamiska och blomstrande region.

Jobbmöjligheter

I Helsingborg finns det en mängd jobbmöjligheter för dem som söker arbete inom företag och olika branscher. En av de mest populära arbetsgivarna i regionen är Nowaste Logistics AB, som erbjuder jobb inom logistik och lagerhantering. För denna typ av arbete behöver du inte ha erfarenhet av logistik eller inneha ett truckkort, men det kan ge dig ett fördel om du har det.

För de som är intresserade av arbete inom tillverkningsindustrin finns det också flera arbetstillfällen i Helsingborg. Ett exempel är Bring, ett växande logistikföretag som erbjuder en rad tjänster och är ständigt på jakt efter nya talanger inom området.

På liknande sätt är Everfresh ett annat företag som erbjuder en rad olika jobb inom olika branscher, inklusive livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. De är känt för att arbeta med att förbättra hållbarheten och förbättra miljön genom att erbjuda produkter med högre kvalitet och mindre avfall.

Ett annat företag som spelar en stor roll i Helsingborgs arbetsmarknad är Dagab, en organisation som hanterar logistik och distribution för många stora svenska dagligvarukedjor. De har funnits i branschen i många år och erbjuder både fasta tjänster och konsultuppdrag för att passa olika arbetstagares behov och önskemål.

I sammanfattning kan man säga att Helsingborg erbjuder en rad olika möjligheter både för arbetstagare och arbetsgivare, från logistik och tillverkning till dagligvaruhandel och serviceindustrin. Med en växande arbetsmarknad och flera företag som är angelägna om att hitta nya talanger, är arbetstillfällen i Helsingborg något som fortsätter att expandera och blomstra.

Webbaserade Resurser för Företag

I den moderna digitala världen är det viktigt för företag att utnyttja webbaserade resurser för att förbättra sina affärsstrategier och marknadsföringsefforter. Det finns flera webbplatser och tjänster som kan hjälpa företagare att samla information om konkurrenter, hitta potentiella kunder och förbättra deras närvaro på nätet.

En av dessa resurser är webbplatsen för Företagare Helsingborg, som erbjuder en samling länkar till rådgivning och information för företag i Helsingborg. Denna webbplats ger värdefulla resurser för att förbättra hela affärsprocessen, från att starta företaget till att expandera och utveckla verksamheten.

En annan användbar resurs är hitta.se, en gratis nummerupplysningstjänst som låter användare söka efter företag, telefonnummer och adresser i Sverige. Genom att använda hitta.se kan företagare enkelt hitta kontaktinformation för potentiella kunder och konkurrenter, samt få en översikt över företagens verksamhet och deras placering inom marknaden.

För företag som vill ha en professionell webbnärvaro utan att anlita en webbdesigner finns det flera hemsida-till-smaforetag program som är anpassade för att småföretag på egen hand ska kunna bygga sin hemsida. Dessa program levereras med färdiga mallar för alla tänkbara företag, vilket gör det enkelt att skapa en attraktiv och informativ webbplats.

För att förstå den lokala marknaden och hur man bäst kan göra affärer i Helsingborg är det viktigt att vara medveten om de aktuella händelserna kring företagande i staden. Genom att hålla sig informerad om de senaste nyheterna i branschen kan företagare identifiera möjligheter och utmaningar och anpassa sina strategier därefter.

Sammanfattningsvis är det viktigt för företagare i Helsingborg att använda webbaserade resurser för att utveckla sin verksamhet och maximera sina möjligheter på den digitala marknaden. Genom att dra nytta av dessa informationskanaler kan företagare förbättra sina marknadspositioner och nå framgång på både den lokala och globala marknaden.

Driva Företag i Helsingborg

Att driva företag i Helsingborg innebär att vara en del av en dynamisk och växande stad. Helsingborgs stad erbjuder stöd och rådgivning till företagare som vill starta och driva företag i staden. Det finns en mängd tjänster och resurser tillgängliga för att hjälpa företagare att växa och utvecklas.

För att driva företag i Helsingborg krävs det att företagare är medvetna om och följer de regler och bestämmelser som gäller för deras specifika bransch. Helsingborgs stad erbjuder branschspecifik information och rådgivning, så att företagare kan få hjälp med att förstå och uppfylla kraven inom deras område.

Staden erbjuder också möjligheter för nätverkande genom olika mötesplatser och evenemang. Detta skapar en god grund för företagsutveckling och samarbete mellan olika aktörer inom näringslivet. Här erbjuds också rådgivning för företagare som kan vara användbart vid behov av finansiering, regelfrågor eller andra aspekter av att driva ett företag.

I Helsingborg arbetar staden aktivt för att skapa en trygg och säker miljö för företagare. En sådan insats är För ett tryggare Helsingborg, som syftar till att öka anmälningsbenägenheten vid brott mot företagare.

Som företagare i Helsingborg kan man vara säker på att ha tillgång till det stöd och den rådgivning som behövs för att driva ett framgångsrikt företag. Genom att ta del av de tjänster och resurser som staden erbjuder kan man dra nytta av stadens växande ekonomi och konkurrenskraftiga företagsklimat.

Framtiden för Företag i Helsingborg

För att överleva och trivas i dagens konkurrenskraftiga och snabbt föränderliga näringsliv måste företag i Helsingborg vara flexibla och innovativa. Det finns en rad möjligheter för utveckling inom olika branscher, som kan bidra till framtida framgång för företag i staden.

En viktig aspekt för företagens utveckling i Helsingborg är att ta tillvara på den lokala innovationsverksamheten. HETCH HETCH erbjuder exempelvis ett ekosystem för ökade innovation och tillväxt, där etablerade bolag, snabbväxande techbolag och startups kan samarbeta och skapa framgångsrika affärsmöjligheter.

Det finns också tillfällen för företag att expandera och samarbeta över branschgränser. Nyligen tilldelades Helsingborgs stad tillsammans med företagen Greenfood och Nowaste Logistics priset för årets logistiketablering 2023. Denna utmärkelse visar hur samverkan mellan olika aktörer kan stärka Helsingborgs position som en attraktiv plats för företag.

Miljömedvetenhet och hållbarhet är också kritiska faktorer för framtida företag i Helsingborg. Det är viktigt för företag att anpassa sig till gröna metoder och energilösningar för att vara konkurrenskraftiga på lång sikt. Som en del av denna utveckling bör företag inom Greenfood branschen, till exempel, fokusera på att erbjuda miljövänliga och hållbara livsmedelsalternativ.

För att stödja och uppmuntra tillväxt bland företag i Helsingborg finns det också ett antal resurser och stödåtgärder tillgängliga. För elintensiva företag erbjuder staden elkostnadsstöd för att underlätta ekonomisk press och bidra till företagens överlevnad.

I slutändan är framtiden för företag i Helsingborg beroende av deras förmåga att anpassa sig, innovera och samarbeta. Genom att omfatta dessa principer och utnyttja lokala resurser kan företag i staden säkra sin framgång och bidra till Helsingborgs fortsatta utveckling.

Vanliga frågor

Upphandlingspolicy för företag i staden?

Helsingborgs stad följer en upphandlingspolicy som innebär att stadens inköp ska ske på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt. Det innebär att företag som önskar delta i upphandlingar måste följa gällande lagar och regler, såsom att erbjuda schyssta villkor och vara miljömedvetna. Mer information om upphandlingsprocessen finns på Företagare Helsingborgs webbplats.

Vilka kommunala tjänster erbjuds företag?

Helsingborgs stad erbjuder flera kommunala tjänster för företagare, som rådgivning, plan- och bygglovshandläggning, samt hjälp med tillsynsärenden. Företagare i Helsingborg kan vända sig till Helsingborgs stads Företagslots för att få rätt hjälp av rätt myndighet.

Hur skapar ljusfestivalen möjligheter för företag?

Ljusfestivalen i Helsingborg kan skapa möjligheter för företag genom att öka turismen och locka besökare till staden. Företag inom handel, restaurang och servicebranschen kan dra nytta av det ökade antalet besökare, medan andra företag kan samarbeta med festivalen för att synas och göra reklam för sina produkter eller tjänster.

Vad erbjuder industrimarken för företag?

Industrimarken i Helsingborg erbjuder företag möjlighet att etablera sig i ett attraktivt läge med närhet till goda kommunikationer och en växande arbetsmarknad. Helsingborgs stad arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för att etablera och utveckla företag, genom att erbjuda lokaler och mark för industri- och logistikverksamheter. Mer information finns på Helsingborgs stad.

Gatukontorets påverkan på företagsmiljö?

Gatukontoret i Helsingborg har en viktig roll när det gäller att skapa en attraktiv och tillgänglig företagsmiljö i staden. Detta inkluderar att ansvara för underhåll och utveckling av gator, parker och offentliga platser, samt att erbjuda parkering för både företag och besökare. Genom att skapa en trivsam och säker miljö där företag blomstrar, bidrar gatukontoret indirekt till stadens ekonomiska utveckling.

Kommunpolitikernas role när det gäller företagsutveckling?

Kommunpolitikerna i Helsingborg har en viktig roll när det gäller företagsutveckling. Det är de som beslutar om och fastställer kommunens företagsklimat, genom att påverka och utveckla stadens regler, policy och strategier för företagande. Deras arbete syftar till att göra Helsingborg till en attraktiv och konkurrenskraftig plats för företag att etablera, driva och utveckla sina verksamheter.