Nyheter

Ett jobb som socionom via bemanning är mer flexibelt

Funderar du på huruvida du bör ta på dig jobb som socionom via ett bemanningsföretag? Om så är fallet brukar de främsta negativa aspekterna, eller snarare de vanliga missuppfattningarna, vara desamma. Vissa tror att det ger en minskad stabilitet och att du har mindre att säga till om gällande ditt arbete. Men detta kunde faktiskt knappast vare längre ifrån sanningen. Fortsätt att läsa så berättar vi hur det egentligen ligger till!

4 faktorer som talar för att du bör ta ett jobb som socionom via bemanning

Huruvida du bör ta jobb som socionom via bemanning eller ej beror främst på vilka dina mål i karriären är och hur dina preferenser ser ut. När du fattar detta viktiga beslut bör du bland annat väga in följande faktorer i beslutet:

  • Flexibilitet. Socionomkonsulter får ofta lite mer flexibilitet än vad deras tillsvidareanställda kollegor åtnjuter. Till exempel kan du välja att hoppa in på en arbetsplats under en kortare tidsperiod och därigenom prova på flera olika arbetsplatser. Detta ger dig möjligheten att se hur det är på dessa och vilka du själv föredrar framför andra.
  • Utveckling. När du tar på dig jobb som socionom via ett bemanningsföretag är detta ofta en mer utvecklande tillvaro i karriären. Detta då du kommer i kontakt med flera olika uppdragsgivare, kollegor, klienter och arbetssätt. På så vis får du möjlighet att vidga dina vyer samt samla på dig ytterligare erfarenhet och kunskap.
  • Ekonomisk trygghet. Socionomkonsulter har ofta löner som är väldigt konkurrenskraftiga. Därmed kan du vanligtvis tjäna en hel del pengar när du jobbar som konsult. Detta samtidigt som du alltså får en flexibel tillvaro som ger dig lite mer svängrum.
  • Självständighet. När du jobbar på konsultbasis får du ofta en högre grad av självständighet och självbestämmande. Du kan skapa ditt eget arbetsschema och välja vilka uppdrag du ska ta på dig respektive inte ta på dig. Detta är också en faktor som många konsulter värderar högt.

Väg fördelarna mot farhågorna

För att sammanfatta detta bör du fundera noga och fatta ett välgrundat beslut. Väg gärna de fördelar med att jobba på bemanning som vi nämner här. Ställ dem mot de eventuella farhågor som du har och känn efter vad som väger tyngst.