Nyheter

Trenden i Stockholm gällande boenden är att folk bygger för att kunna nå maximal vinst vid en försäljning, något som är möjligt just där med tanke på den rådande bostadsituationen. I Stockholm kan varenda liten renovering i sitt hem leda till att man kan tjäna mycket pengar den dagen man beslutar sig för att sälja. Detta är unikt för Stockholm och trenden ser även ut att hålla i sig på längre sikt då man – helt enkelt – inte bygger tillräckligt med lägenheter och hus för att matcha den stora mängd människor som dagligen flyttar in i staden.

Det räcker med att kontakta ett företag för att ta hand om en badrumsrenovering i Stockholm för att man ska kunna gå med stor vinst och här ska man alltså se denna kostand som en investering snarare än en utgift. Tyvärr är detta något som inte många gör utan de vill ytterligare maximera sin vinst och bestämmer sig därför för att sköta om denna badrumsrenovering helt på egen hand. Något som – i de flesta fall – får förödande konsekvenser. Vad detta beror på är svårt att säga – men en kombination mellan snålhet samt det faktum att folk generellt numera är mer benägna att göra sina hantverksjobb själva är nära till hands. Detta är i grunden bra, alla jobb behöver inte ha professionella företag inblandade utan kan faktikst skötas av privatpersoner.

Dock, en badrumsrenovering är inte ett av dessa jobb. Chanserna att något går fel är nämligen väldigt stora och om man ser till vad som generellt brukar ske vid en badrumsrenovering så ser man också varför. Vid en badrumsrenovering så ska man ju nämligen byta kakel och sätta nytt, man ska dra vatten och el och man ska förmodligen sätta in antingen badkar elelr dusch och gemensamt för alla dessa detaljer är att de tar mycket tid och är svåra att genomföra. Hur och varför personer i Stockholm tror att de exempelvis klarar av att kakla om vid en badrumsrenovering är svårt att säga och det är konsekvenserna av denna övertro på sig själva som nu måste korrigeras. Först och främst – el och vatten måste man vara behörig för att få dra så redan där har ett misstag begåtts och om man nu kopplar in ett företag för detta, ja, varför då inte låta dem ta hand om allt vid denna badrumsrenovering i Stockholm?

Kostnaden är inte speciellt hög och – som vi sa ovan – den ska ändå ses som en investering då man i Stockholm förmodligen ändå kommer att gå ganska kraftigt plus tack vare denna badrumsrenovering den dagen man ska sälja. Att då snåla in på dels material och dels på profesionell hjälp är snålhet som angränsar till ren dumhet.

Badrumsrenovering i Stockholm är svårt att göra

Här ska man alltså kontakta en professionell firma för denna badrumsrenovering i Stockholm och bara njuta under tiden. Anlitar man proffs, ja, då blir resultatet också därefter och att exempelvis betala en vattenskada för att man snålat är inte bara dyrt utan även kriminellt. Detta kan vara värt att begrunda innan man sätter igång med ett så stort projekt som en badrumsrenovering i Stockholm.

Nyheter

Om ni som lag vill kunna åka iväg på en resa tillsammans så är det av högsta vikt att ni planerar den i mycket god tid. Det som krävs för att ni som lag ska kunna åka iväg gemensamt är pengar. För att veta hur mycket pengar ni behöver är planering A och O! Först och främst är det viktigt att ni bestämmer er vad det är för typ av resa ni ska åka på. Ta reda på vad den kostar och om det tillkommer annat. Ni måste även se över när i tid ni måste boka resan för att på så sätt ta reda på när ni måste ha tjänat ihop rätt summa. Att man är ute i god tid, är viktigt, så som man ser på denna sida, där planer för sommaren 2014 redan gjordes december 2013!

När ni bestämt er vad för typ av resa ni ska åka på och tagit reda på vad den kostar så måste ni nu fundera över hur ni ska tjäna ihop pengar till den. Ett par tips är att ni satsar på olika typer av försäljningar. För att lyckas med försäljningar är det bra att först sätta ett mål och sedan gemensamt försöka uppnå det.

Det är även bra om ni ser till att er förening är med på noterna, vad det är ni ska använda de pengar ni tjänar ihop till. För när det gäller lagkassor, så finns det ofta lagar och regler som styr detta.

När ni påbörjar försäljningar av olika slag är det viktigt att ni gör det gemensamt som ett lag så att ni uppnår det mål ni satt. Sikta högt men sätt ändå rimliga mål att försöka uppnå. Se över om ni behöver en eller flera perioder av att gå ut och sälja era produkter eller om ni kan komplettera det med andra aktiviteter som ni kan tjäna pengar på så som temakvällar med mera.

Nyheter

Att vara en bra säljare handlar om att förstå hur människor tänker, gissa deras tankar och förekomma dem med ett svar på deras frågor innan de hunnit ställa den eller ens tänka den. Det låter kanske svårt men det positiva är att det lär man sig med tiden när man jobbar som säljare. Säljtalangen kan användas i många olika sammanhang, bland annat när du säljer produkter för att få in pengar till reskassan, klasskassan, föreningskassan eller sparkassan.

Att sälja varan – Sales Pitch
Som säljare behöver du också ha ett slags tal förberett som reklam för det du säljer, en så kallad sales pitch. Målet för dig som säljare är att få kunden att känna att de behöver och vill ha varan du säljer, att de måste ha den, även om de kanske aldrig kommit på tanken att köpa det ifall du inte hade dragit ditt tal på dem.

Hur långt ditt tal ska vara och vilken sorts uppbyggnad det ska ha beror helt på vilken vara du säljer. Om du säljer något bekant, säg strumpor, behöver du inte säga mer än vem du är, varför du säljer det du säljer och fråga om de är intresserade. Är det en vara som den potentiella köparen inte alls är bekant med kan det vara på sin plats med en lite längre förklaring av varan – då har du också chansen att sälja in den på ett riktigt snyggt sätt.

Skönmåla varan
Som säljare gäller det att undvika de negativa orden med varan du säljer. Säg inte ord som "pris" eller "kostnad", som är negativt förknippade, utan säg istället "den kostar bara…".

Ge bara kunden den positiva delen!

Och kanske viktigast, glöm inte att vara glad och trevlig med ett leende på läpparna. Om du har ett sinne för humor, använd det fullt ut! Trevlighet är A och O när det kommer till att sälja.

För tips på hur du blir en bra säljare, klicka in dig på dessa sidor: Entrepenor24.se och Va.se.

Nyheter

Om man ska flytta så är detta något som ofta innebär en stor press där man på ett utsat datum måste ta sig från en plats till en annan och där man genrellt har ganska ont om tid. I en mindre stad kan en flytt vara något som genomförs inom loppet av en hanlv dag och detta beror helt på att husen där ofta är lättare – i och med att de är lägre – att bära ifrån än vad de är i exempelvis Stockholm.

Att flytta inom Stockholm innebär ofta en högre press, mer stress och betydligt mer logistiska spörsmål i form av hyrande av transport, engagerande av vänner samt ledighet från eventuellt jobb. Detta sker ju även i en mindre stad men där är sådana saker i regel enklare att lösa i och med att avstånden där är betydligt kortare och att det därför är enklare att få sina vänner att ställa upp. Har du en lägenhet på Södermalm i Stockholm och ska flytta till ett hus i Nacka och där du har en vecka på dig – ja, då förstår man också hur svårt det kan vara att få ihop det hela.

Att få sina vänner att ta ledigt en lördag eller under kvällstid i Stockholm är väldigt svårt och det är också därför som man där – i en allt högre grad – använder sig av en flyttfirma för att sköta flytt och packning. Den som ska flytta från bostaden på Södermalm till huset i Nacka ringer alltså inte sina vänner, ordnar med transport eller försöker göra allting på egen hand – personen i fråga ringer alltså istället en flyttfirma som ordnar allt med denna flytt och låter ägaren fokusera på annat.

En flyttfirma på Södermalm hjälper dig med allt

Ska man flytta så vill man ju trots allt lägga sin kraft på sitt nya boende och detta kan alltså möjliggöras av att man anlitar en flyttfirma. Visst, detta kostar ju lite mer än de pizzor man brukar betala sina vänner men det brukar ändå vara värt det.

Att slippa bära tunga möbler från en lägenhet på Södermalm, att slippa bära in dessa till huset i Nacka samt att slippa ge sina vänner dåligt samvete för att de inte kan komma loss – ja, detta har ju egentligen inget pris och går defintivt inte upp mot den ringa summa man istället lägger på en flyttfirma. För – och detta är ännu en anledning till att det blivit så populärt – det kostar nämligen inte så mycket pengar att anlita en flyttfirma om man ska flytta inom Stockholm.

Många tänker att en flyttfirma är väldigt dyra att anlita och man tar för givet att det är ett sämre alternativ än att ordna allting själv. Detta är dock en något förlegad syn som kommit att ändras på senare år – det är numera faktiskt väldigt billigt att anlita en flyttfirma om man exempelvis ska flytta från en lägenhet på Södermalm till ett hus på Nacka. Naturligtvis dyrare än om du skulle göra det själv, men defintivt värt det sett till komforten det innebär.

Nyheter

Översättningar av texter kan spåras långt tillbaka i historien. I den absoluta startgropen av den bransch som idag utgörs av stora översättningsbyråer, låg översättning av religiösa skrifter. Detta övergick senare till tal och förhandlingar för högt uppsatta affärsmän och diplomater.

Idag kan vem som helst anlita en översättningsbyrå och köpa bra översättningar, oavsett målgrupp och vilken typ av översättning det gäller. Viktigast är att själv vara medveten om de grundläggande faktorerna: Vem ska läsa din text och vad är syftet med texten? Först då är förutsättningarna de rätta för att en professionell översättare ska kunna producera en så bra text som möjligt för just dina mottagare. Användningen av tekniska termer respektive slang och talspråk kan naturligtvis vara avgörande för resultatet.

Varför översätta?

Syftet med att översätta texter i olika former har alltid varit att nå ut till en bredare målgrupp. Att göra sin röst hörd ligger i intresset hos många, inte minst företag som vill marknadsföra sina produkter och tjänster, men även politiker och andra makthavare som vill nå ut med ett budskap. Därav finns en vilja att överkomma den språkliga barriär som alla människor bär på. Att kunna uttrycka sig väl på sitt modersmål eller andraspråk kan räcka långt, men genom att ta hjälp av professionella översättare, skapas en chans att nå ut till många andra människor. 

Mångkulturen är en grundpelare i dagens samhälle, oavsett vart i världen en vänder sig. Med mångkulturen kommer inte bara traditioner, konst och mat, utan även språk. Folk utvandrar och invandrar dagligen och tack vare detta tvingas översättningsbyråerna hela tiden gå framåt i utvecklingen och bli snäppet vassare i sina arbetsmetoder. Att stå kvar och stampa i en värld som hela tiden är på frammarsch fungerar inte, speciellt inte när det kommer till språk. Samhället skulle inte fungera utan översättningsbyråer och tolkar. En lucka skulle skapas som följd av kommunikationssvårigheter mellan makthavande och invånare, vilket skulle kunna leda till stridigheter och otrygghet.

Branschen växer och nischas

Idag är det lättare än någonsin att få hjälp med översättning. Branschen har utvecklats från enstaka översättare till större professionella översättningsbyråer med bred kunskap inom den lingvistiska världen. Idag går det även att få så detaljerad hjälp att översättningen ligger på snäv dialektnivå. Visst kommer det alltid vara lättare att få hjälp med översättning mellan de större världsliga språken, men letar en tillräckligt noga går det att hitta någon översättningsbyrå som är nischad nog. Många större översättningsbyråer kan dessutom tillgodose specifika behov internt, eftersom de har tillgång till många översättare med olika specialområden, som juridik, marknadsföring, teknik o.s.v.

Översättningsbyrån en viktig mellanhand

Kommunikation är A och O, oavsett på vilken nivå den ligger. Det spelar ingen roll om det handlar om en anteckning på en post-it-lapp eller en doktorsavhandling. Finns där ett intresse av att dela med sig till den globala massan så finns det säkerligen ett intresse av att läsa. Men då krävs en mellanhand, och denna hjälp finns att tillgå hos de många översättningsbyråer som tillsammans utgör en av de viktigaste, men också kanske mest underskattade branscherna vi har i dagens samhälle.

Nyheter

De klasser som varit på skolresa inom Sverige och dess gränser ett antal gånger, vill gärna någon gång passera gränslinjen ut ur landet på ett äventyr. Närmast till hands ligger då att åka iväg till Danmark och främst Köpenhamn. För visst är Tivoli något som alla hört talas om och vill besöka. Där kan man verkligen förlusta sig inom konstens alla regler. Danmark är som regel mycket somrigare än Sverige om nu resan ska göras på våren, kanske under påsken. Men även Bakken lite norr om huvudstaden är ett gott alternativ eftersom många redan har varit på Tivoli med sina föräldrar. Glöm för all del inte Legoland, eller Djurs Sommarland som är den största i Skandinavien. Brist på uppslag behöver dock ingen ha vad Danmark beträffar. Här finns mängder med sevärdheter och attraktioner och avstånden mellan dem är inte så stora i lilla Danmark.

Känn dig som hemma
Danskarna kallades förr för "daner" och det är därav som namnet Danmark härstammar. Det danska statsskicket är parlamentarisk demokrati och konstitutionell monarki, vilket är detsamma som vi i Sverige har. Landet är litet till ytan jämfört med Sverige, vårt land är ungefär 10 gånger så stort. Precis som Sverige har danskarna sin valuta – kroner – kvar trots att man är medlemmar i EU. Danmark gick med redan 1973 då det ännu hette EG, Europeiska Gemenskapen.

Så när svenskarna åker till sina sydliga grannar känner vi oss tämligen hemma vilket gör att klassresan inte blir så skrämmande för dem som aldrig varit utomlands förut. En av de nyare upplevelserna med Danmarksresan är överfarten via Öresundsbron. Det är en upplevelse man inte bör missa, denna 15,9 kilometer långa förbindelsen som går både över och under. Det mest hisnande är passagen över delen där fartygstrafiken passerar. Den är 57 meter över vattnet.

Nyheter

När man är på resa med klassen vill man ofta se så mycket som möjligt av den stad man är i – det är ju lite därför man åkt dit. Och det är klart man ska göra det! Dock kan det vara bra att ha några fler fasta punkter under resan och inte bara gå omkring på stadsvandringar. Det kan då vara en god idé att ha ett särskilt mål med resan, ett tema. Om klassen exempelvis bestämt att man vill åka till Dublin kan man göra detta till en språkresa. Man kan ha några fasta inslag som ger klassen möjlighet att testa på att använda sina engelskkunskaper och lyssna på någon med irländsk dialekt prata. Exempelvis kan man planera in museibesök med en guide, låta eleverna få stadsvandra i grupper med en karta eller gå med på andra guidade turer genom staden.

Att göra resan med ett särskilt studiesyfte, som exempelvis en språk- eller historieresa, kan också göra skolan mer vänligt inställd till att godkänna resan och kanske finansiera den. Men det är inte alltid som skolorna kan betala för resan, ofta behöver man som klass dra in pengar till resan själv. Då är det vanligt att man exempelvis säljer godis eller liknande och det brukar gå ganska enkelt. Godis och andra delikatesser är lättsålda produkter och det är väldigt roligt att göra det tillsammans med hela klassen. Det är vanligt att föräldrarna köper lite grann för att hjälpa till, släktingar och till och med lärare kan ofta tänka sig att köpa godis av barnen för att hjälpa till.

För fler tips på hur man får ihop pengar till sin resa, gå in på www.tjanapengarklassresa.se. De har samlat värdefulla tips på hur man tjänar pengar till klassresan, goda tips på resmål och hur man lyckas med att sälja bra.

Inspiration på resmål kan du hitta här både hos Ving och Apollo.

Nyheter

Alla fastighetsägare råkar ibland ut för VVS-problem. Det kan vara stopp i avloppet, en värmepanna som inte vill fungera eller läckande rör under diskbänken. Vad de alla har gemensamt är att de ställer till stora svårigheter i vardagen och behöver åtgärdas så fort som bara är möjligt. Rör det vatten, till exempel läckande rör är det speciellt bråttom, eftersom fuktskador ger omfattande och dyra skador om man låter problemet pågå för länge. Både rötskador och mögelskador är vanliga resultat av att vatten har fått stå och droppa för länge.

Ring direkt när du har upptäckt felet

Ofta är det svårt för en lekman att se omfattningen av ett VVS-fel och det är därför alltid ett gott råd att kontakta din rörmokare så snart som möjligt. Bor du i södra delarna av landet är www.vvslund.com/rormokare-lund ett bra alternativ, i övriga landet är det bättre att kontakta en firma närmare dig och din fastighet. Där du ser ett stopp i avloppet kan det vara en erfaren rörmokare se om det finns andra problem i grunden, vilket lekmän oftast missar. Kanske finns det ett enkelt knep din rörmokare kan dela med sig av och som gör att du fortsättningsvis slipper stopp i avloppet? Eller kommer du att fortsätta att få upprepade problem om du inte drar om rören…? Av din rörmokare får du de svar och den hjälp du behöver för att lösa problemet på rätt sätt.

Några goda råd på vägen

Det finns enkla saker man kan göra för att undvika stopp i avloppet. Här kommer några av de bästa tipsen:

• Torka av fett från porslinet – skölj inte ner det i avloppet. Fettet stelnar i rören och orsakar på sikt stopp.
• Ha en sil i handfat och badkar. Silen samlar upp hår och skräp som annars hade sköljts ner i avloppet och orsakat stopp.

Nyheter

En mässa är ett utmärkt tillfälle att visa upp ens senaste innovationer och skapa nya värdefulla kontakter. Mässor samlar människor med liknande kunskaper eller liknande mål på en och samma plats. För utställarna på mässan är syftet att attrahera uppmärksamhet, intresse och besökare till mässmontern. Nackdelen är att alla organisationer och företag är ute efter ungefär samma sak och det kan uppstå hård konkurrens.

Gör ett bra intryck

Företag och organisationer anstränger sig ofta aktivt från att stå ut från mängden på mässgolvet. Det viktigaste är dock att göra ett seriöst intryck och en del av det åstadkommer man genom att investera i massystem. Ditt mässbord måste ha samma logotyp och designprofil som resten av ditt företag så att besökare kopplat ihop din aktivitet på mässan med rätt företag/organisation.

En del satsar på att stå ut med hjälp av kreativitet, mingel och mat eller små presenter. Detta lockar naturligtvis många människor, men det är viktigt att tänka på att man sedan har utbildad personal och information för att behålla intresset.

Var brukar mässorna anordnas?

Mässor sker i de flesta kommuner, men en del städer har betydligt fler mässor än övriga. Flest mässor finns i storstäder som Göteborg, Malmö och Stockholm och en anledning till det är tillgången till boende och bra förbindelser mellan städerna. På senare tiden har det blivit populärt att arrangera jobbmässor i lite mindre kommuner då det lokala näringslivet upptäckt de många fördelarna med mässorna.

En kommun som satsar mycket på mässor är Jönköping. Att mässor blir populära och flyttar ut till fler städer innebär också att många företag, som aldrig tidigare deltagit i mässor, måste lära sig helt nya saker. Lokala företag i kommunen kanske måste inhandla en Mässmonter i Jönköping för första gången och lära sig nya begrepp som rollup, podiumbox och snäppramar.

Att tänka på

Om det är första gången man ska delta i en mässa är det viktigt att hämta inspiration och tänka tillbaka på de mässor man har besökt och vad det var som fick en att stanna till vid just vissa mässbord. Kanske var den inbjudande atmosfären, ett leende från någon bakom mässbordet eller en intressant produkt på display. 

I regel gäller det att skapa en välkomnande miljö och stimulera så många sinnen som möjligt på ett positivt sätt. Ge besökarna ett varaktigt intryck som varar länge och var genuint nyfiken på dina kunder och prata inte enbart om dig själv. Det kanske viktigaste tipset är att analysera dina konkurrenter på mässan och se vilka som gjort bra ifrån sig och varför. Vänd sedan en kritisk blick mot er själva och fundera på vad ni hade kunnat göra bättre. Ta sedan med dig dina nya kunskaper till nästa mässtillfälle.

Nyheter

Hur stor ska en pokal vara

När man skall dela ut en pokal så är det viktigt att den har rätt storlek för rätt ändamål. För det kan annars te sig lite konstigt om man till exempel har tagit hem guldet i VM i fotboll och får en väldigt liten pokal tilldelad. På samma sätt blir det konstigt om man mottar en gigantisk pokal för en liten idrottstävling på jobbet. Alltså är det viktigt att man har rätt proportion till vinstens betydelse och pokalens storlek. Det finns sån tur var många olika pokaler i varierande storlekar att välja emellan vilket gör att man enkelt kan anpassa priset efter bragden.

Det finns många fördelar med att använda sig av en lite större pokal som skall delas ut, oavsett vilket sammanhang det gäller. Just för att det är lättare att få plats med mer text eller information kring utmärkelsen. Gravering är ett måste för att göra en pokal komplett, även om det inte behöver vara ett lånt budskap. Men vanliga graveringar är exempelvis vilken slags tävling som pokalen delas ut i, vem eller vilka som vunnit samt datum. Med en mindre pokal får man inte plats med lika mycket information alla gånger, men dessa är smidiga alternativ om det är många som skall få ett pris. Gå in på denna sida för att läsa mer om idrottspokaler.

höjd på en fotbollspokalDet finns inga direkta gränser för hur stor en pokal kan vara om man ser till stora sportevenemangs prisutdelningar. Men då pokalen skall förvaras någonstans i slutändan så är det praktiskt att inte ha en alltför stor och tung pjäs som blir omständig att hantera. En pokal är något som man sparar med sig genom livet, så ju vackrare den är desto större chans är det att den får stå framme på finhyllan eller i prisskåpet. Alla som har en pokal hemma är synnerligen stolt över sin insats i att hämta hem den och ju större den är desto mer prestige och bragdinsats utstrålar den. En pokal är många gånger mer tilltalande än en liten medalj då den har en lång historia som symbol för vinst och seger.