Nyheter

Funderar du på att bygga ett nytt uterum eller glasa in altanen? Då finns det många faktorer att ta hänsyn till för att det ska bli så bra som möjligt. Det första steget är att tänka över design och layout, så att ditt nya uterum ser bra ut och fungerar bra i kombination med ditt befintliga hus. Du vill naturligtvis också vara på säkra sidan vad gäller bygglov. Att tvingas riva eller bli påförd straffavgifter när byggnationen är klar är en mardröm som för det mesta går att undvika genom att tänka efter före.

När behövs inte bygglov?

Så gott som alla byggprojekt måste löpa gatlopp mellan olika regler och förordningar. Även projekt som enligt officiella källor inte ska kräva bygglov kan vara behäftade med andra specialregler beroende på var och hur du bor. Nästan alla typer av tillbyggnader till ditt bostadshus kräver bygglov, inklusive inglasade altaner och vinterträdgårdar. Då är det lättare att sammanfatta de projekt som inte kräver bygglov, även om det finns andra regler att ta hänsyn till även här:

• Friggebodar – Det mest välkända exemplet på ett uterum som inte kräver bygglov är friggeboden. Den behöver förstås inte vara ett uterum alls utan får vara (nästan) vilken typ av komplementbyggnad som helst med en yta på maximalt 15 kvadratmeter och en höjd på max 3 meter, från mark till taknock. Om du placerar den närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs dock medgivande från den eller de grannar som berörs. Som vanligt måste du också ta hänsyn till det s.k. strandskyddet.

• Attefallshus – Nytt för i år (2014) är att du utöver friggeboden dessutom får bygga ett s.k. Attefallshus på upp till 25 kvm. Liksom friggeboden är döpt efter dåvarande bostadsminister Birgit Friggebo har Attefallshuset fått sitt namn efter bostadsministern Stefan Attefall. Reglerna kring ett Attefallshus är däremot inte fullt så glasklara. Visserligen är byggnaden bygglovsbefriad, men du måste ändå anmäla till kommunen innan du påbörjar projektet, vilket kan vara behäftat med avgifter. Även Attefallshuset kan användas som uterum eller annan komplementbyggnad, men till skillnad från friggeboden får du även inreda det till ett komplett bostadshus.

• Uteplatser med mur/plank – En altan eller liknande uteplats utan tak får du lyckligtvis också uppföra utan bygglov, men även i det här fallet finns regler. Den bygglovsbefriade uteplatsen ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset. Om du skyddar uteplatsen med en mur eller ett plank får det vara högst 1,8 meter.

• Skärmtak – För skärmtak över altaner, balkonger och andra uteplatser gäller att den sammanlagda ytan (gäller alla skärmtak om du har flera) får vara maximalt 15 kvm. Annars krävs bygglov.

Vi kan alltså konstatera att även bygglovsfria uterum och uteplatser är ganska strikt reglerade vad gäller yta, höjd, närhet till granntomt, strand m.m. I vissa fall som med Attefallshusen krävs dessutom en anmälan till kommunen innan då får lov att påbörja projektet. Boverket anser även att en friggebod ska ha ”lämplig form och färg”. Det finns också områden där kommunen kräver bygglov även för en friggebod, t.ex. i så kallat ”värdefulla miljöer”.

Så för att vara på den säkra sidan kan det vara klokt att höra efter med byggnadskontoret i din kommun och prata igenom saken med grannarna innan du påbörjar projektet.