Nyheter

Översättningar av texter kan spåras långt tillbaka i historien. I den absoluta startgropen av den bransch som idag utgörs av stora översättningsbyråer, låg översättning av religiösa skrifter. Detta övergick senare till tal och förhandlingar för högt uppsatta affärsmän och diplomater.

Idag kan vem som helst anlita en översättningsbyrå och köpa bra översättningar, oavsett målgrupp och vilken typ av översättning det gäller. Viktigast är att själv vara medveten om de grundläggande faktorerna: Vem ska läsa din text och vad är syftet med texten? Först då är förutsättningarna de rätta för att en professionell översättare ska kunna producera en så bra text som möjligt för just dina mottagare. Användningen av tekniska termer respektive slang och talspråk kan naturligtvis vara avgörande för resultatet.

Varför översätta?

Syftet med att översätta texter i olika former har alltid varit att nå ut till en bredare målgrupp. Att göra sin röst hörd ligger i intresset hos många, inte minst företag som vill marknadsföra sina produkter och tjänster, men även politiker och andra makthavare som vill nå ut med ett budskap. Därav finns en vilja att överkomma den språkliga barriär som alla människor bär på. Att kunna uttrycka sig väl på sitt modersmål eller andraspråk kan räcka långt, men genom att ta hjälp av professionella översättare, skapas en chans att nå ut till många andra människor.

Mångkulturen är en grundpelare i dagens samhälle, oavsett vart i världen en vänder sig. Med mångkulturen kommer inte bara traditioner, konst och mat, utan även språk. Folk utvandrar och invandrar dagligen och tack vare detta tvingas översättningsbyråerna hela tiden gå framåt i utvecklingen och bli snäppet vassare i sina arbetsmetoder. Att stå kvar och stampa i en värld som hela tiden är på frammarsch fungerar inte, speciellt inte när det kommer till språk. Samhället skulle inte fungera utan översättningsbyråer och tolkar. En lucka skulle skapas som följd av kommunikationssvårigheter mellan makthavande och invånare, vilket skulle kunna leda till stridigheter och otrygghet.

Branschen växer och nischas

Idag är det lättare än någonsin att få hjälp med översättning. Branschen har utvecklats från enstaka översättare till större professionella översättningsbyråer med bred kunskap inom den lingvistiska världen. Idag går det även att få så detaljerad hjälp att översättningen ligger på snäv dialektnivå. Visst kommer det alltid vara lättare att få hjälp med översättning mellan de större världsliga språken, men letar en tillräckligt noga går det att hitta någon översättningsbyrå som är nischad nog. Många större översättningsbyråer kan dessutom tillgodose specifika behov internt, eftersom de har tillgång till många översättare med olika specialområden, som juridik, marknadsföring, teknik o.s.v.

Översättningsbyrån en viktig mellanhand

Kommunikation är A och O, oavsett på vilken nivå den ligger. Det spelar ingen roll om det handlar om en anteckning på en post-it-lapp eller en doktorsavhandling. Finns där ett intresse av att dela med sig till den globala massan så finns det säkerligen ett intresse av att läsa. Men då krävs en mellanhand, och denna hjälp finns att tillgå hos de många översättningsbyråer som tillsammans utgör en av de viktigaste, men också kanske mest underskattade branscherna vi har i dagens samhälle.