Nyheter

Översättningar av texter kan spåras långt tillbaka i historien. I den absoluta startgropen av den bransch som idag utgörs av stora översättningsbyråer, låg översättning av religiösa skrifter. Detta övergick senare till tal och förhandlingar för högt uppsatta affärsmän och diplomater.

Idag kan vem som helst anlita en översättningsbyrå och köpa bra översättningar, oavsett målgrupp och vilken typ av översättning det gäller. Viktigast är att själv vara medveten om de grundläggande faktorerna: Vem ska läsa din text och vad är syftet med texten? Först då är förutsättningarna de rätta för att en professionell översättare ska kunna producera en så bra text som möjligt för just dina mottagare. Användningen av tekniska termer respektive slang och talspråk kan naturligtvis vara avgörande för resultatet.

Varför översätta?

Syftet med att översätta texter i olika former har alltid varit att nå ut till en bredare målgrupp. Att göra sin röst hörd ligger i intresset hos många, inte minst företag som vill marknadsföra sina produkter och tjänster, men även politiker och andra makthavare som vill nå ut med ett budskap. Därav finns en vilja att överkomma den språkliga barriär som alla människor bär på. Att kunna uttrycka sig väl på sitt modersmål eller andraspråk kan räcka långt, men genom att ta hjälp av professionella översättare, skapas en chans att nå ut till många andra människor.

Mångkulturen är en grundpelare i dagens samhälle, oavsett vart i världen en vänder sig. Med mångkulturen kommer inte bara traditioner, konst och mat, utan även språk. Folk utvandrar och invandrar dagligen och tack vare detta tvingas översättningsbyråerna hela tiden gå framåt i utvecklingen och bli snäppet vassare i sina arbetsmetoder. Att stå kvar och stampa i en värld som hela tiden är på frammarsch fungerar inte, speciellt inte när det kommer till språk. Samhället skulle inte fungera utan översättningsbyråer och tolkar. En lucka skulle skapas som följd av kommunikationssvårigheter mellan makthavande och invånare, vilket skulle kunna leda till stridigheter och otrygghet.

Branschen växer och nischas

Idag är det lättare än någonsin att få hjälp med översättning. Branschen har utvecklats från enstaka översättare till större professionella översättningsbyråer med bred kunskap inom den lingvistiska världen. Idag går det även att få så detaljerad hjälp att översättningen ligger på snäv dialektnivå. Visst kommer det alltid vara lättare att få hjälp med översättning mellan de större världsliga språken, men letar en tillräckligt noga går det att hitta någon översättningsbyrå som är nischad nog. Många större översättningsbyråer kan dessutom tillgodose specifika behov internt, eftersom de har tillgång till många översättare med olika specialområden, som juridik, marknadsföring, teknik o.s.v.

Översättningsbyrån en viktig mellanhand

Kommunikation är A och O, oavsett på vilken nivå den ligger. Det spelar ingen roll om det handlar om en anteckning på en post-it-lapp eller en doktorsavhandling. Finns där ett intresse av att dela med sig till den globala massan så finns det säkerligen ett intresse av att läsa. Men då krävs en mellanhand, och denna hjälp finns att tillgå hos de många översättningsbyråer som tillsammans utgör en av de viktigaste, men också kanske mest underskattade branscherna vi har i dagens samhälle.

Nyheter

Om du säljer produkter som du vill sprida internationellt bör du tänka på att investera rätt i översättningen av produktinformation och instruktioner. Allt oftare ser man hur kostnaden för översättningar fått stå tillbaka för att få ut produkten till ett billigt pris. Ibland ser det ut som att instruktioner och produktbeskrivningar blivit maskinöversatta och de kan se riktigt märkliga ut. Ibland förstår man inte alls hur en sak ska användas och i vissa fall är viktiga delar och funktioner fullständigt felaktiga i beskrivningen så att någon riskerar att göra sig illa. Om det handlar om en kosmetisk produkt eller mat är det också otroligt viktigt att alla ingredienser blir rätt. De flesta länder har strikta krav på att den informationen är riktig för att skydda personer som är allergiska och så att vegetarianer och veganer vet om de kan äta en produkt eller inte.

Anlita en översättningsbyrå och få flera språk från ett ställe

En metod för att få översättningar till flera språk från ett enda ställe är att anlita en översättningsbyrå. De brukar kunna erbjuda tjänster för de flesta språkkombinationer och om något behöver ändras behöver du bara skicka det uppdaterade dokumentet till ett ställe. Så sparar du en hel del av din tid då du inte behöver ägna dig åt administration. De brukar också kunna erbjuda korrekturläsning då de brukar ha fler än en översättare tillgänglig för varje språk.

Du som tillverkare kan bli stämd om översättningen är fel

Det kanske kan låta extremt, men om du exempelvis översätter en instruktion till engelska och säljer din produkt i USA finns det stor risk för att bli stämd om det visar sig att instruktionerna är felaktiga och leder till att någon skadas. Därför är det oerhört viktigt att du ser till att anlita en översättare som förstår din produkt ordentligt och ser till att varje detalj blir tydlig. Be någon korrekturläsa översättningen så att den är förståelig på det eller de språk du behöver. Om du har möjlighet, visa instruktionen och produkten för någon som inte varit del av produktionen eller översättningen och se om den förstår hur man ska använda produkten, baserat på din översättning. Det kan verka krångligt kanske, men det är bättre att ta det säkra för det osäkra om du vill se till att din produkt fungerar som den ska på den nya marknaden.

En bild eller ritning hjälper för att få översättningen rätt

När det gäller instruktioner för handhavande av produkter är det otroligt mycket lättare för en översättare om han eller hon har en bild eller en schematisk ritning av din produkt för att kunna översätta texten rätt. Vissa ord kan ha dubbel betydelse på olika språk och ibland blir det svårt att veta vilket det är man ska använda när man inte förstår vilken typ av produkt det handlar om. Just för tekniska översättningar hjälper det väldigt mycket att kunna se de olika delarna hos produkten och hur de olika funktionerna används. Då är sannolikheten större att det framgår hur den ska skötas även på andra språk.