Nyheter

Sökmotoroptimering är en metod för att få webbsidor att hamna så högt upp som möjligt i en träfflista på en sökmotor. Alla sökmotorer utgår från automatiska algoritmer som tar fram de mest relevanta träffarna vid en sökning. För att få en så bra position som möjligt är det mycket viktigt att man följer dessa algoritmer när man skapar en webbsida och även i informationen på sidan. Det är också viktigt att man håller sig uppdaterad om förändringar i dessa algoritmer så att man hela tiden förbättrar sin position i träfflistan. Grunden för all sökmotoroptimering är On page SEO.

Viktiga delar inom sökmotoroptimering

On page SEO handlar om hemsidans konstruktion, struktur och innehåll. Det handlar alltså om all intern information och tar inte hänsyn till yttre faktorer som hur konkurrenters webbsidor ser ut. Det man jobbar med här för att förbättra positionen i träfflistorna är bland annat sökord. Det är viktigt att man på sin hemsida använder de sökord som används i sökmotorerna. Du kan ha hur bra, viktig och relevant information som helst, men om du inte använder rätt ord kommer inte sökmotorerna tycka att din hemsida är relevant och de som faktiskt är intresserade av informationen du har kommer inte att hitta till din webbplats. Se därför till att få den här bakvända analysen gjord. Inom sökmotoroptimering är det sökmotorernas algoritmer som styr och därför måste man utgå från dem gällande struktur och innehåll och inte alltid från de det man själv kanske tycker är korrekt eller viktigt. Innehåller dina texter relevanta sökord som ofta används är det större chans att webbplatsen rankas högre i träfflistan då den ses som relevant av sökmotorerna.

Det finns även en rad andra viktiga steg i att göra en bra och effektiv sökmotoroptimering. Detta är till exempel optimering av sidornas title-tag, de olika rubriknivåerna och alt-taggar. I on page SEO är den viktigaste delen att ha bra title-taggar. Det är innehållet i de här taggarna som syns som rubriker i träfflistan. Vilka ord som används där är väldigt viktigt för hur sidan rankas. Det är viktigt att sökordet i rubriken matchar innehållet på sidan. Google märker om detta inte stämmer och sidan hamnar längre ner i rankningen. För att förenkla jobbet för olika sökmotorer ska också de olika rubriknivåerna sättas i html-taggarna h1, h2 h3 och så vidare. Även detta förbättrar sidans rankning, förutsatt att taggarna används på rätt sätt. Se till att ha med relevanta sökord som beskriver innehållet för hela sidan respektive den följande texten beroende på vilken rubriknivå det handlar om. Alt-taggen används vid bilder och här skriver man in en beskrivande text för vad som visas på bilden och sidan. Eftersom Google bara kan analysera text och inte bild är den här texten väldigt viktig. Google värderar bilder högt och med en relevant text i förhållande till sökordet ökar chansen att hamna högt i listan avsevärt. Andra viktiga delar i On page SEO är till exempel intern länkstruktur, URL-struktur och meta descriptions.