Nyheter

En mässa är ett utmärkt tillfälle att visa upp ens senaste innovationer och skapa nya värdefulla kontakter. Mässor samlar människor med liknande kunskaper eller liknande mål på en och samma plats. För utställarna på mässan är syftet att attrahera uppmärksamhet, intresse och besökare till mässmontern. Nackdelen är att alla organisationer och företag är ute efter ungefär samma sak och det kan uppstå hård konkurrens.

Gör ett bra intryck

Företag och organisationer anstränger sig ofta aktivt från att stå ut från mängden på mässgolvet. Det viktigaste är dock att göra ett seriöst intryck och en del av det åstadkommer man genom att investera i massystem. Ditt mässbord måste ha samma logotyp och designprofil som resten av ditt företag så att besökare kopplat ihop din aktivitet på mässan med rätt företag/organisation.

En del satsar på att stå ut med hjälp av kreativitet, mingel och mat eller små presenter. Detta lockar naturligtvis många människor, men det är viktigt att tänka på att man sedan har utbildad personal och information för att behålla intresset.

Var brukar mässorna anordnas?

Mässor sker i de flesta kommuner, men en del städer har betydligt fler mässor än övriga. Flest mässor finns i storstäder som Göteborg, Malmö och Stockholm och en anledning till det är tillgången till boende och bra förbindelser mellan städerna. På senare tiden har det blivit populärt att arrangera jobbmässor i lite mindre kommuner då det lokala näringslivet upptäckt de många fördelarna med mässorna.

En kommun som satsar mycket på mässor är Jönköping. Att mässor blir populära och flyttar ut till fler städer innebär också att många företag, som aldrig tidigare deltagit i mässor, måste lära sig helt nya saker. Lokala företag i kommunen kanske måste inhandla en Mässmonter i Jönköping för första gången och lära sig nya begrepp som rollup, podiumbox och snäppramar.

Att tänka på

Om det är första gången man ska delta i en mässa är det viktigt att hämta inspiration och tänka tillbaka på de mässor man har besökt och vad det var som fick en att stanna till vid just vissa mässbord. Kanske var den inbjudande atmosfären, ett leende från någon bakom mässbordet eller en intressant produkt på display.

I regel gäller det att skapa en välkomnande miljö och stimulera så många sinnen som möjligt på ett positivt sätt. Ge besökarna ett varaktigt intryck som varar länge och var genuint nyfiken på dina kunder och prata inte enbart om dig själv. Det kanske viktigaste tipset är att analysera dina konkurrenter på mässan och se vilka som gjort bra ifrån sig och varför. Vänd sedan en kritisk blick mot er själva och fundera på vad ni hade kunnat göra bättre. Ta sedan med dig dina nya kunskaper till nästa mässtillfälle.