Nyheter

Det finns många sätt att spara energi i sitt hem och om vi bortser från att helt byta energikälla – att går från exempelvis fjärrvärme till bergvärme – så kan man hitta andra, billigare alternativ. Många tänker exempelvis inte på hur deras fönster ser ut och vilken kvalitet de håller och där har man många sköna kronor att tjäna på sin energiräkning. Fönstren är nämligen en ganska stor drama i hur en energiräkning stiger och dessvärre ingenting som privatpersoner är medvetna om. Har man äldre fönster så finns det nämligen en väldigt stor risk att dessa släpper ut varm luft samtidigt som det hela tiden kommer in kall sådan utifrån – något som alltså leder till en högre räkning och – framförallt – ett sämre inomhusklimat.

Fönster har en begränsad livslängd och måste då och då repareras eller helt bytas ut för att fylla sin funktion i ett hem och om vi ser till exempelvis Stockholm så kan man där säga att det generellt finns ett stort behov av att detta sker. Anledningen till detta är att det dels i Stockholm finns väldigt många äldre hus – som fortfarande är beboeliga – och att det även flyttas så mycket just där. Förenklat kan man här säga att om man bor i ett hus eller i en lägenhet under en längre tid så år man en bättre bild av vad som måste göras, vilka renoveringar som måste till och ungefär när dessa ska ske. Bor man  istället – som i Stockholm – under kortare perioder i samma bostad så får man inte samma överblick och där kommer alltså fönster in i bilden.

Vi kan här säga att en person som bor i Stockholm och upplever att energiräkningen är hög och att det samtidigt är både kallt och dragit i hemmet bör ringa efter en glasmästare. Denne glasmästare kan därefter avgöra om det är dags att byta fönster eller om de fortfarande går att reparera. Det förstnämnda – att helt byta fönster – kostar naturligtvis mer pengar än vad det gör att reparera och här får man se till att verkligen lyssna på råden man får en denne glasmästare.

Säger han att det är dags att byta fönster – ja, då bör man också överväga att göra detta så fort som möjligt. Som vi sa ovan; det finns verkligen pengar att hämta i detta och man får således se – den relativt höga kostnaden för fönsterbyte i Stockholm – som lite av en investering som efter tid kommer att börja betala av sig.

Använd rot-avdraget vid ett fönsterbyte

Om vi ponerar att du bor i Stockholm och får rådet av en glasmästare att det är dags att byta fönster – hur mycket kommer då detta att kosta dig? Ja, priset kommer ju onekligen att variera här och allt beror på hur många fönster, vilken modell och vilken glasmästare du anlitar för att installera de nya rutorna. Dock; det finns en sak som påverkar priset till det billigare hållet och här handlar det om att man kan använda sig av sitt rot-avdrag.

Denna skattereduktion gör att du kan dra av hälften av arbetskostnaden på din deklaration och därefter få tillbaka summan på din skatt; en betänklig skillnad som gör att du kan anlita ett glasmästeri till en betydligt lägre kostnad. Detta oavsett var du bor – vi har ju trots allt samma skatteregler över hela Sverige, eller hur?